RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Afišu izvietošana (līmēšana) uz afišu stabiem un stendiem un afišu stabu, stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2023/1 Afišu izvietošana (līmēšana) uz afišu stabiem un stendiem un afišu stabu, stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
14.02.2023. 06.03.2023. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/1.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās.
Paredzamā līgumcena par Konkursa divām daļām kopā ir līdz EUR 132 000,00  (bez PVN): 

1.daļa -Afišu stabu un stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana- 90000 euro;

2.daļa Afišu izvietošana (līmēšana) uz afišu stabiem un stendiem- 42000 euro).

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs –Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko finanšu piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu katrā Konkursa daļā.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 6. marta plkst. 10.00. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/95877  
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu –Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv, par tehnisko specifikāciju, jautājumos par tehnisko specifikāciju – Jānis Krievkalns, e-pasts: janis.krievkalns@riga.lv (Konkursa 1. daļa) un Dzintra Oga-Vasule, e-pasts: dzintra.oga@riga.lv (Konkursa 2. daļa).
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268

 

Pielikumi