RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Telpu uzkopšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2020/22 Telpu uzkopšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
11.12.2020. 05.01.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Telpu uzkopšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā", identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/22 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena: līdz EUR 120 000  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmā daļa.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: visām prasībām atbilstošs, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (nosacītā piedāvājuma cena).
Piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 2021. gada 5. janvārim plkst. 10.00.
Pasūtītāja kontaktpersonas: organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu – Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; par tehnisko specifikāciju - Aldis Rudzītis, e-pasts: Aldis.Rudzītis@riga.lv

Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/48982

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu