RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/6 Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
01.05.2021. 14.05.2021. Noslēdzies


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kā centralizēta iepirkumu institūcija veic iepirkumu “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām” (identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/6).
Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2021. gada 14. maija plkst. 10.00, Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 10. panta pirmajai daļai, iepirkuma rezultātā katra izglītības iestāde slēgs līgumu par PIL 2. pielikuma 7. punktā minētajiem skolas ēdināšanas pakalpojumiem (CPV kods 55524000-9).
Līgums tiks slēgts uz vienu gadu no līguma spēkā stāšanās ar izglītības iestādes kā pasūtītāja tiesībām pagarināt tā darbību uz termiņu, kurš kopumā visā līguma darbības laikā nepārsniedz piecu gadu periodu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv.
 

Pielikumi